2018 LFTP CVČ

 2018 ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ
usporiadala

Letný futbalový tábor 2018 Prípravky

 


Miesto : Areál ZŠ s MŠ Brusno, futbalové ihrisko Brusno
Termín : 9.-13.7.2018 / pondelok – piatok /
Čas : denný tábor 8.30 – 15.30
Aktivity : futbalové tréningy , atletické tréningy , turnaj , plávanie , voľnočasové aktivity / kreslenie , softenis , nohejbal , spoločenské hry…/
Stravovanie : v cene – obed, sladkosti, pitný režim
Cena : 40,-Euro / pre domácich hráčov prípraviek 30,-Euro /
Letný futbalový tábor organizujeme pre kategóriu prípraviek – ročníky narodenia 2011 – 2007 / v prípade starších nutná dohoda s trénermi /
V prípade záujmu kontaktujte : Mgr.Patrik Palider  (tel.: 0903 254 268, patrikpalider@gmail.com)