FOTOGRAFIE

Prosíme Vás, ak máte akékoľvek fotky klubu, spoločných akcii, spoločných družstiev, pošlite ich na email, prípadne doneste na majstrovský zápas, po odskenovaní vrátime.

brusnofk34@gmail.com

Ďakujeme