post

Letný futbalový tábor /18.-22.7.2022/

LETNÝ FUTBALOVÝ TÁBOR 2022

Miesto :    Areál ZŠ s MŠ Brusno , futbalové ihrisko Brusno
Termín  :    18.-22.7.2022 / pondelok – piatok /
Čas :    denný tábor   8.30 – 15.30
Aktivity : futbalové tréningy , atletické tréningy , turnaj , plávanie , súťaže , voľnočasové aktivity
 / kreslenie , nohejbal , spoločenské hry , stolný tenis ,…/
Stravovanie :  v cene – obed , sladkosti , pitný režim
Cena :  55,- Euro / pre domácich hráčov prípraviek 45,- Euro / , platba v pondelok pri nástupe .
Letný futbalový tábor organizujeme pre kategóriu prípraviek – ročníky narodenia  2016 – 2011
/ v prípade starších nutná dohoda s trénermi  , môžu dievčatá aj chlapci /
V prípade  záujmu kontaktujte :
tréner   Mgr.Patrik Palider  –  tel.: 0903 254 268  –  patrikpalider@gmail.com
Poprosíme o záväzné prihlásenie do 30.6.2022 .