post

Koronavírus COVID-19

V pondelok 23. marca 2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie predsedov RFZ a ObFZ“, z ktorého obsahom sa všetci členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica hlasovaním „per rollam“ úplne stotožnili.

Text vyhlásenia:

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie, ktoré platí v plnej miere aj pre
O
blastný futbalový zväz Banská Bystrica:

Rušíme všetky oblastné súťaže dospelých, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.
Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých oblastných súťaží ročníka 2019/2020
.

Pre prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje.

Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad.

Zdôvodnenie :

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D, keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM.
Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

FK34

post

Turnaj žiakov ZŠ „O pohár riaditeľa Spojenej školy v Banskej Bystrici“

Turnaj sa konal 28.1.2020 v Kremničke, boli sme 4 tímy – Selce, Badin, Radvaň, Brusno. Turnaj sme nezačali veľmi dobre, keď sme po chybe prehrávali s veľmi dobre hrajúcimi Selcami 1-0. V druhom polčase sme neprestali hrať a otočili sme stav zápasu na 1-2. Zápas proti Badínu bol zo začiatku vyrovnaný, neskôr sme vďaka dobre finálnej koncovke vyhrali 6-2. Posledný zápas nám stačilo bodovať na víťazstvo. My sme ale potvrdili úlohu favorita a zápas sme zvládli víťazne. Skóre …. myslím že to skončilo 4-2 pre nás. Turnaj sme teda zvládli bez prehry. V prílohe posielam foto z turnaja.
Patrik Pafko
post

Mikulášsky futbalový turnaj U15

Turnaj sa konal 7.12.2019 organizoval ho FK Selce v hale v BB na Magurskej ul.

Poradie :  1. FK Selce  2. FK 34 Brusno-Ondrej  3. Jupie škola M.Hamšíka  …..
Výsledky :  Brusno – Selce- 0:0, Brusno – Hriňová 3:0, Brusno – Jupie 3:2, Brusno – Kováčová 0:2, Brusno – Badín 3:1
Celkovo sme skončili na druhom mieste keď sme prehrali o skóre s FK Selce.
P.Pafko
post

Zmeny pravidiel 2019-2020

( Uvedenie do platnosti •  v SFZ od 1.7.2019)

STIAHNUŤ CELÉ ZMENY S OBJASNENÍM (v PDF)

Súhrnný prehľad 

PRAVIDLO 3 • Hráč, ktorý je striedaný, musí opustiť HP v najbližšom mieste (bode) na postrannej /bránkovej čiare okrem prípadu, keď je rozhodcom inštruovaný inak.

PRAVIDLO 4 • Viac farebné alebo vzorkované spodné oblečenie je povolené, ak je presne rovnaké ako rukáv hlavného (základného) dresu (košele).

PRAVIDLO 5 • Rozhodca nemôže zmeniť rozhodnutie o nadviazaní na hru potom, ak už hra bola nadviazaná. Za určitých okolností však môže udeliť ŽK alebo ČK za predchádzajúci priestupok.

PRAVIDLO 5 •  Ak rozhodca opúšťa HP z dôvodu vzhliadnutia situácie alebo zavolá hráčov späť na HP na konci polčasu (pri aplikovaní VAR systému), rozhodnutie ešte môže byť zmenené. •  Členom realizačného tímu, ktorí sa správajú nešportovým spôsobom môže byť udelená ŽK alebo ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK bude udelená hlavnému trénerovi.

PRAVIDLO 5 • Ak je nariadený pokutový kop, jeho vykonávateľ môže byť ošetrený prípadne môže byť posúdené jeho zranenie.  • Tento hráč môže zostať na hracej ploche a následne potom vykonať nariadený pokutový kop.

PRAVIDLO 7 • Objasnenie rozdielu medzi prestávkou na schladenie tela (takzvaný „cooling break“) a prestávkou na občerstvenie nápojmi.

PRAVIDLO 8 •  Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred začiatkom stretnutia, môže si vybrať vykonanie výkopu alebo stranu HP. •  Rozhodcovská lopta bude vhodená brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri PÚ alebo jednému hráčovi družstva, ktoré sa dotklo lopty ako posledné v mieste, kde došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči oboch družstiev musia byť v momente vhodenia RL vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta.

PRAVIDLO 9 •  Nadviazanie na hru rozhodcovskou loptou potom, čo táto zasiahla rozhodcu (alebo ostatných rozhodcov) a smeruje do bránky, vedie k zmene družstva, ktoré má loptu pod kontrolou alebo ak sa začína rozvíjať sľubný útok.

PRAVIDLO 10 • Brankár nemôže dosiahnuť gól hodením lopty, ktorá je v hre, rukou priamo do súperovej bránky.

PRAVIDLO 12 • Text pre hranie lopty rukou bol prepísaný z dôvodov väčšej zrozumiteľnosti a dôslednosti s jasnými pokynmi preto, kedy by mala byť potrestaná (a nie nepotrestaná) „neúmyselná“ hra rukou.

PRAVIDLO 12 •  Potvrdenie toho, že nedovolené hranie lopty rukou brankárom v jeho vlastnom PÚ nie je trestané disciplinárnou sankciou (ŽK alebo ČK). •  Ak po vhodení lopty spoza postrannej čiary alebo úmyselnej prihrávke od spoluhráča brankár neúspešne kopne alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry a následne sa dotkne, zahrá loptu rukou.

PRAVIDLO 12 •  Rozhodca môže oneskoriť udelenie ŽK alebo ČK do najbližšieho prerušenia hry, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo „rýchlo“ vykonalo voľný kop a rozvinula sa gólová príležitosť. •  ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól nebol uznaný.

PRAVIDLO 12 •  Zoznam priestupkov, za ktoré rozhodca verbálne varuje (upozorňuje) alebo udeľuje ŽK prípadne ČK členom realizačného tímu. •  Všetky priestupky verbálneho charakteru budú potrestané nepriamym voľným kopom.

PRAVIDLO 12 • Kopnutie predmetu (objektu) je trestané rovnakým spôsobom ako hodenie predmetu (objektu).

PRAVIDLO 13 •  Pri voľných kopoch nariadených v prospech brániaceho družstva z ich vlastného pokutového územia je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí predtým opustiť pokutové územie do HP.

PRAVIDLO 13 •  Ak je obranný múr brániacich sa hráčov vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, všetci útočiaci hráči musia byť najmenej jeden (1) meter mimo múra.  •  Ak útočiaci hráči vstúpia v čase vykonania voľného kopu bližšie ako jeden meter k obrannému múru, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho sa družstva.

PRAVIDLO 14 •  V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať za prispenia brankára, tento sa ich nesmie dotýkať (mykať, lomcovať nimi). •  V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, brankár musí mať najmenej časť jednej nohy na /alebo v línii s bránkovou čiarou, nemôže stáť za touto čiarou.

PRAVIDLO 15 •  Hráči súperovho družstva musia byť najmenej dva (2) metre od miesta na postrannej čiare, odkiaľ sa vykonáva vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, ak je vhadzujúci hráč v momente vhodenia lopty vzdialený od postrannej čiary (za ňou mimo HP).

PRAVIDLO 16 •  Pri kope od bránky je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie do hracej plochy.

post

85. výročie založenia klubu 2

foto :  pán Kútik
« 1 z 2 »
post

Turnaj ERVÍNA GERU-U11

Turnaj ERVÍNA GERU – U11
2019 / 06

V nedeľu 30.6.2019 sa na ihrisku FK 34 Brusno-Ondrej konal futbalový turnaj prípraviek U11 za účasti družstiev Dukla Banská Bystrica, ŠK Badín, TJ ŠK Sokol Jakub a domáceho FK 34 Brusno-Ondrej.Futbalové nádeje ukázali, že ich futbal baví a už v mladom veku majú veľa futbalových zručnosti. Do ďalšieho futbalového života im prejeme veľa úspechov v tejto peknej hre.

Konečné umiestnenie družstiev v turnaji :
1. Dukla Banská Bystrica
2. ŠK Badín
3. FK 34 Brusno-Ondrej
4. TJ ŠK Sokol Jakub

DOMÁCI HRÁČI : Daučík Tomáš, Chromek Ján, Krenn Simon, Uhrík Pavol,  Macák Lukáš, Seifert Simon, Mlynarčík Marek, Padúch Tobias, Jančo Matúš, Šebeš Samuel, Valach Andreas
TRÉNER : Mgr. Jaroslav Valach

VÝSLEDKY ZÁPASOV :
Dukla Banská Bystrica  9 : 2  TJ ŠK Sokol Jakub
ŠK Badín  4 : 1  FK 34 Brusno-Ondrej
Dukla Banská Bystrica  8 : 1 ŠK Badín
TJ ŠK Sokol Jakub  2 : 4  FK 34 Brusno-Ondrej
FK 34 Brusno-Ondrej  1 : 6
  Dukla Banská Bystrica
TJ ŠK Sokol Jakub  0 : 5  ŠK Badín

 

post

Členská schôdza

FK 34 Brusno-Ondrej pozýva svojich členov, hráčov a priaznivcov na výročnú členskú schodzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.3.2019 o 15:00 hodine v priestoroch miestneho kultúrneho strediska v obci Brusno. Program: 1. ) Prezentácia členov (možnosť registracie za poplatok 5€)  2. ) Otvorenie  3. ) Správa o činnosti klubu v roku 2018  4. ) Schválenie upravených stanov klubu FK34  5. ) Voľby nového vedenia FK34  6. ) Diskusia 7. ) Záver   –   Tešíme sa na Vašu účasť.

post

2019.02 ObFZ BB Zimný turnaj U13 Nemecká

Turnaj mladších žiakov U13

„O pohár Jána Šutku“

zdroj článkuhttps://obfzbb.sk/album-turnaj-jana-sutku
ObFZ Banská Bystrica dňa 23.02.2019 v telocvični v Nemeckej v spolupráci s Jánom Šutkom organizoval zimný halový turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“. ObFZ každoročne organizuje zimné halové turnaje pre mládež a turnaj v kategórií mladších žiakov sa hrá o putovný pohár Jána Šutku, bývalého funkcionára zväzu, predsedu športovo-technickej komisie a komisie mládeže, ktorý turnaj v tejto kategórií zakladal. Tento ročník napísal už svoje dvadsiate siedme pokračovanie a stáva sa z toho už pekná tradícia. Dokonca chlapci, ktorí na tomto turnaji hrali ako žiaci, teraz už prichádzajú ako tréneri. Turnaj mal okrem športovej udalosti aj  spoločenský rozmer, kde pozvanie prijali bývalý funkcionári zväzu Ján Piar, Milan Mecele, Jaroslav Procházka, Vladimír Juráš, ale aj ešte aktívny člen ŠTK Ľubomír Šinger.
Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sa systémom každý s každým. Na začiatku turnaja kvôli dlhým časovým prestojom bolo dohodnuté, že o „medaily“ budú hrať prvý dvaja z každej skupiny a to o 1. miesto prvý s prvým a o 3. miesto druhý s druhým. Pre ostatné družstvá umiestnené na treťom, štvrtom, piatom mieste v skupinách sa turnaj skončí a všetky budú umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. Najlepšie tento  turnaj zvládli mladší žiaci zo Seliec, ktorý vo finále porazili Slovenskú Ľupču. Tá dokázala vyhrať svoju skupinu s plným počtom bodov a dokonca bez inkasovaného gólu. Ukázalo sa však, že systematická práca s mládežou v Selciach začína prinášať prvé úspechy a pokiaľ vydržia v nastolenom trende o futbal v Selciach nemusia mať obavy. Svojim kolektívnym poňatím hry zvládli aj súboj o prvé miesto v skupine a porazili favorita z Brusna, čo im dalo možnosť hrať finále. Na treťom mieste skončili chlapci z Brusna, ktoré ako sme písali nezvládli zápas o prvé miesto v skupine. Všetko si však vynahradili zápasom o tretie miesto, kde si zgustli na Badíne výsledkom 7:0. Boli vyhodnotený aj najlepší strelec turnaja, hráč turnaja a sladkými odmenami všetky zúčastnené dievčatá.

PORADIE V SKUPINÁCH :

1. ŠK Selce (10b)
2. FK-34 Brusno-Ondrej (9b)
3. FK 1928 Jasenie (7b)
4. FK 09 Bacúch (3b)
5. TJ ŠK Sokol Jakub (0b)

1. OFK Slovenská Ľupča (12b)
2. ŠK Badín (9b)
3. JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka (6b)
4. FK Podkonice (3b)
5. FK Sokol Braväcovo (0b)

O 1. miesto: ŠK Selce – OFK Slovenská Ľupča (4:2)
O 3. miesto: FK-34 Brusno-Ondrej – ŠK Badín (7:0)

Najlepší strelec – Peter Vojvoda (Brusno)  – 12 gólov
Najlepší hráč – Adam  Matúš Solárik (Sl.Ľupča)
Najlepší brankár – Peter Bojsa (Selce)

KONEČNÉ PORADIE :

1. ŠK Selce
2. OFK Slovenská Ľupča
3. FK-34 Brusno-Ondrej
4. ŠK Badín
5. FK 1928 Jasenie
JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka
FK 09 Bacúch
FK Podkonice
TJ ŠK Sokol Jakub
FK Sokol Braväcovo

Výsledky: Jasenie – Bacúch 4:0, Jasenie – Selce 0:0, Jasenie – Brusno 0:7, Jasenie – Jakub 5:0, Bacúch – Selce 0:4, Bacúch – Brusno 2:5, Bacúch – Jakub 3:1, Selce – Brusno 3:1, Selce – Jakub 2:0, Brusno – Jakub 5:0, Podkonice – Sl.Ľupča 0:1, Podkonice – JUPIE 0:1, Podkonice – Badín 0:2, Podkonice – Braväcovo 2:0,    Sl.Ľupča – JUPIE 1:0, Sl.Ľupča – Badín 5:0, Sl.Ľupča – Braväcovo 3:0, JUPIE – Badín 0:1, JUPIE – Braväcovo 3:2, Badín – Braväcovo 1:0

zdroj článku a fotografii: https://obfzbb.sk/album-turnaj-jana-sutku

 

 

 

post

2019.02 Turnaj starších žiakov U15 Badín

Turnaj starších žiakov v Badíne (2019.02.23) U15

V sobotu dňa 23.2.2019 v telocvični v Badíne sa naša U15 zúčastnila turnaja starších žiakov.

Výsledky nášho mužstva : BRUSNO – Braväcovo (9:2), BRUSNO – Medzibrod (3:0), BRUSNO – Badín (5:1)

Konečné poradie  turnaja :

1. FK 34 Brusno-Ondrej
2. FK Sokol Braväcovo
3. TJ Sokol Medzibrod
4. ŠK Badín