post

2022.04.17 Zápas mužov ĽUBIETOVÁ 1:0 BRUSNO

fotograf : Pavol Telúch
post

2022.04.10 Zápas mužov BRUSNO 0:1 HRONEC

fotograf : Pavol Telúch
post

2022.04.03 Zápas mužov NEMECKA 0:2 BRUSNO

fotograf : Pavol Telúch
post

Dievčenská futbalová jedenástka

Dievčenská futbalová jedenástka

Zelená je tráva, futbal to je hra a kto góly dáva, len ten vyhráva …

… tieto slová som našla napísané v kronike z obdobia vzniku Základnej organizácie Socialistického zväzu mládeže(ďalej ZO SZM), ktorá sa ku mne dostala v posledných dňoch. Na fotke k textu som však nenašla švárnych chlapcov, ale krásne dievky. Medzi nimi aj moju mamu. Kedy to bolo? Čo to bolo? Začala som čítať text k fotke, ktorý bol veľmi stručný, preto som zalovila v spomienkach Katky Svetlíkovej a Aničky Ďuriančikovej (vydatej Ivicovej) a dozvedela som sa čo-to o dievčenskej futbalovej jedenástke, ktorú sme kedysi mali aj v našej obci.

V roku 1972 sa naše brusniansko-ondrejskie dievky rozhodli, že aj oni vedia kopať do lopty a môžu hrať futbal. Z jari začali tréno­vať a pripravovať sa na zápasy. Vedeli, že v okolí existujú minimálne dva dievčenské tímy ‒ v Jasení a v Brezne ‒ a chceli si s nimi zmerať sily. Ich trénerom bol Peter Jarabák a vedúcim družstva sa stal Ján Môcik. Na zápasoch ich sprevádzal aj predseda ZO SZM Jozef Uhrík.

Aj keď to vyzerá, že manažérmi dievčat boli muži, Katka Svetlíková hovorí: „Iniciatíva a vedenie vyšlo od nás, my sme boli akčné a chceli sme mať takéto družstvo (hovorí o sebe, Marte Peťkovej a Judite Šebešovej). Začali sme trénovať na jar v roku 1972, bývalo nás niekedy viac, niekedy menej, na tejto fotke chýba Dana Uhríková a Žofia Živická, ktoré určite hrávali. Dokonca ja a Darinka (Murgašová) sme odohrali pár zápasov aj za družstvo z Jasenia.”

Anička Ivicová si na obdobie dievčenského futbalu spomína takto: „Ja som netrénovala počas školy. Chodievala som na internát a práve keď bol turnaj v Jasení, potrebovali doplniť jedenástku. Spýtali sa ma, či by som nešla a ja som neodmietla. Pamätám si, že v Jasení bývali každoročne v lete stretnutia horehronskej mládeže a ich súčasťou bol aj dievčenský futbalový turnaj. Stretnutia organizovalo SZM a trvali celý víkend. Účastníci bývali v stanoch a čas bol vyplnený športom, turistikou a koncertmi.

V nájdenej kronike je uvedené: „29. 07. 1972 sa dievčenská futbalová jedenástka zúčastnila dievčenského futbalového turnaja, ktorý usporiadala Základná organizácia SZM v Jasení. Naše dievčatá zvíťazili nad SZM Slovenka Brezno 2:1 a prebojovali sa do finále, kde suverénne zvíťazili nad družstvom SZM Jasenie 6:1. Bolo to radosti, to ste mali vidieť. Skutočne, všetci sme boli hrdí na naše dievčatá, na našu futbalovú jedenástku, ktorá nikdy nesklamala.”

Akože nikdy nesklamala? Toto nebol váš jediný turnaj? Katka mi odpovedá: „To sme hrali dlhšie, neviem presne, ale určite aspoň dva roky. Priateľské zápasy sme hrávali v Brezne, v Jasení a doma. Vždy nás sprevádzala dobrá nálada a verní fanúšikovia, na našich zápasoch sme ich mali dokonca viac ako na mužskom futbale.”

A dresy ste mali od mužov? „Áno, dresy sme si požičali. Vtedy sa naša obec ešte volala Hronov a klub mal názov TJ Družstevník Hronov a tento bol aj na dresoch. A vieš čo ešte napíš? Aj teraz by mohli dievčence hrať futbal, určite by mali veľa divákov… aj trénovala by som ich!” (v Katkiných očiach vidím iskričky nádeje a viem, že by bola dobrou trénerkou).

Milé dievčence, čo vy na to? Máme za sebou obdobie, kedy sme sa málo hýbali, veľa času presedeli doma a práve teraz by mohol byť ten správny čas prijať aj takúto výzvu!

P.S.: Keď na fotku dobre zaostríte svoj zrak prídete na veľa zaujímavostí. Napríklad, že jeden panelák je úplne schovaný, akoby ani nebol… že lavica (modrý most) ešte tiež nespája dva brehy Hrona (ten postavili až po povodni v roku 1974)… že tam, kde sú dnes Pod Dubinkou domy (na „patočine”) stojí roľnícke družstvo… že na „hornej Pod Dubinke” chýbajú minimálne štyri domy… ale jednoznačne najúžasnejšie na fotke sú naše šikovné futbalistky.

text a fotka zverejnená v Čipkárskych zvestiach 2021.04
Lenka Longauerová

Futbalistky

Horný rad zľava – Jozef Uhrík, Ida Pavúková, Mária Krakovská, Katarína Svetlíková, Viera Koleničová, Jana Šuhajdová, Judita Šebešová, Marta Peťková, Peter Jarabák, Ján Môcik. Dolný ľad zľava – Anna Pejková, Marta Kováčiková, Darina Murgašová, Zita Ďuriančiková, Anna Ďuriančiková (mená za slobodna)

 

© Fotoarchív Lenka Longauerová
post

Koronavírus COVID-19

1.10.2020

 


V pondelok 23. marca 2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie predsedov RFZ a ObFZ“, z ktorého obsahom sa všetci členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica hlasovaním „per rollam“ úplne stotožnili.

Text vyhlásenia:

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie, ktoré platí v plnej miere aj pre
O
blastný futbalový zväz Banská Bystrica:

Rušíme všetky oblastné súťaže dospelých, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.
Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých oblastných súťaží ročníka 2019/2020
.

Pre prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje.

Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad.

Zdôvodnenie :

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D, keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM.
Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

FK34