2022 LFTP

Letný futbalový tábor 2022

FOTOGRAFIA :

Miesto :  Areál ZŠ s MŠ Brusno , futbalové ihrisko Brusno
Termín  :  18.-22.7.2022 / pondelok – piatok /
Čas :    denný tábor   8.30 – 15.30
Aktivity : futbalové tréningy , atletické tréningy , turnaj , plávanie , súťaže , voľnočasové aktivity
/ kreslenie , nohejbal , spoločenské hry , stolný tenis ,…/
Stravovanie :  v cene – obed , sladkosti , pitný režim

Letný futbalový tábor organizujeme pre kategóriu prípraviek – ročníky narodenia  2016 – 2011

/ v prípade starších nutná dohoda s trénermi  , môžu dievčatá aj chlapci /
V prípade  záujmu kontaktujte :
tréner   Mgr. Patrik Palider  –  tel.: 0903 254 268  –  patrikpalider@gmail.com