post

Členská schôdza

FK 34 Brusno-Ondrej pozýva svojich členov, hráčov a priaznivcov na výročnú členskú schodzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.3.2019 o 15:00 hodine v priestoroch miestneho kultúrneho strediska v obci Brusno. Program: 1. ) Prezentácia členov (možnosť registracie za poplatok 5€)  2. ) Otvorenie  3. ) Správa o činnosti klubu v roku 2018  4. ) Schválenie upravených stanov klubu FK34  5. ) Voľby nového vedenia FK34  6. ) Diskusia 7. ) Záver   –   Tešíme sa na Vašu účasť.