2018 Prístavba šatní

PRÍSTAVBA ŠATNÍ A WC PRE VEREJNOSŤ :

Sem budeme pridávať fotografie stavebných prác prístavby šatni pre hráčov, rozhodcov a hlavne WC pre verejnosť.