2017-2018 Muzstvo

2017-2018 Muzstvo

2017-2018 Muzstvo

HORNY RAD ZĽAVA : J.Kajda (vedúci), L.Lehocký, J.Kováčik, T.Dutka, P.Kajda, P.Šebeš, M.Parobek, A.Lehocký, P.Spodniak, T.Šagát, P.Mokroš (tréner)
DOLNY RAD ZĽAVA : J.Gera (vedenie FK), M.Mlynárčik, R.Haviar, A.Klinčík, D.Marko, P.Šanko, V.zeman, M.Uhrík

Pridaj komentár