2016-2017 III.liga „C“ -CVC- U13

2016-2017 ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ

III. liga skupina „C“ – U13

Tabuľka nebola zverejnená na www.futbalnet.sk,

nakoľko boli výsledky anonymné, požiadavka SFZ.